(Beta) HP Vertica koppling

NOTE
The HP Vertica anslutningen är i betaversion. Se Översikt över källor om du vill ha mer information om hur du använder beta-märkta anslutningar.

Adobe Experience Platform erbjuder systemspecifik anslutningsbarhet för databasleverantörer som Microsoft, MySQL och Azure. Du kan överföra data från dessa system till Platform.

Olika typer av tredjepartsdatabaser stöds, bland annat relationsdatabaser, NoSQL-databaser och datalagerarkiv. Stöd för databasleverantörer innefattar HP Vertica.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Se IP-adress tillåtelselista sida för mer information.

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter HP Vertica till Platform med API:er eller användargränssnittet:

Anslut HP Vertica till Platform använda API:er

Anslut HP Vertica till Platform med användargränssnittet

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089