Mailchimp koppling

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, etikettera och förbättra inkommande data med Platform tjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Experience Platform stöder inmatning av data från ett system för automatisering av tredjepartsmarknadsföring. Stöd för leverantörer av automatiserad marknadsföring innefattar Mailchimp.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Se IP-adress tillåtelselista sida för mer information.

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter Mailchimp till Platform och ta med Mailchimp Campaigns eller Mailchimp Members data med API:er eller användargränssnittet:

Anslut Mailchimp Campaigns till plattform

Anslut Mailchimp Members till plattform

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089