(Beta) Generic REST API

NOTE
Källan Generic REST API är i betaversion. Mer information om hur du använder betatecknade anslutningar finns i Källöversikt.

Adobe Experience Platform tillåter att data hämtas från externa källor samtidigt som du får möjlighet att strukturera, etikettera och förbättra inkommande data med Platform-tjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Plattformen har stöd för inhämtning av data från protokollprogram, inklusive Generic REST API.

Med källan Generic REST API kan du hämta data från REST-baserade program till plattformen. Generic REST API har stöd för både grundläggande autentisering och OAuth 2-uppdatering av kodbaserad autentisering.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Mer information finns på sidan IP-adress tillåtelselista.

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter en Generic REST API-källa till plattformen med API:er.

Anslut Generic REST API till Platform med API:er

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089