GreenPlum koppling

Adobe Experience Platform erbjuder systemspecifik anslutningsbarhet för databasleverantörer som Microsoft, MySQL och Azure. Du kan överföra data från dessa system till Platform.

Olika typer av tredjepartsdatabaser stöds, bland annat relational, NoSQL och data warehouse. Stöd för databasleverantörer innefattar GreenPlum.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Se IP-adress tillåtelselista sida för mer information.

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter GreenPlum till Platform med API:er eller användargränssnittet:

Anslut GreenPlum till Platform använda API:er

Anslut GreenPlum till Platform med användargränssnittet

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089