Skapa en GreenPlum källanslutning i användargränssnittet

Källkopplingar i Adobe Experience Platform gör det möjligt att importera externt källkodsdata på schemalagd basis. Den här självstudiekursen innehåller steg för att skapa en GreenPlum källkoppling med Platform användargränssnitt.

Komma igång

Den här självstudiekursen kräver en fungerande förståelse av följande komponenter i Adobe Experience Platform:

Om du redan har en giltig GreenPlum kan du hoppa över resten av dokumentet och gå vidare till självstudiekursen om konfigurera ett dataflöde.

Samla in nödvändiga inloggningsuppgifter

I följande avsnitt finns ytterligare information som du behöver känna till för att kunna ansluta till GreenPlum med Flow Service API.

Autentiseringsuppgifter
Beskrivning
connectionString
Anslutningssträngen som används för att ansluta till GreenPlum -instans. Anslutningssträngsmönstret för GreenPlum är Server={SERVER};Port={PORT};Database={DATABASE};UID={USERNAME};PWD={PASSWORD}

Mer information om hur du kommer igång finns i det här GreenPlum-dokumentet.

Koppla samman GreenPlum konto

När du har samlat in dina inloggningsuppgifter kan du följa stegen nedan för att länka dina GreenPlum konto till Platform.

Logga in på Adobe Experience Platform och sedan markera Sources från det vänstra navigeringsfältet för att komma åt Sources arbetsyta. The Catalog I visas en mängd olika källor som du kan skapa ett konto med.

Du kan välja lämplig kategori i katalogen till vänster på skärmen. Du kan också hitta den källa du vill arbeta med med med sökalternativet.

Under Databases kategori, välj GreenPlum. Om det är första gången du använder den här kopplingen väljer du Configure. Annars väljer du Add data för att skapa en ny GreenPlum koppling.

katalog

The Connect to GreenPlum visas. På den här sidan kan du antingen använda nya autentiseringsuppgifter eller befintliga.

Nytt konto

Om du använder nya autentiseringsuppgifter väljer du New account. Ange ett namn, en valfri beskrivning och din GreenPlum autentiseringsuppgifter. När du är klar väljer du Connect och tillåt sedan lite tid för att upprätta den nya anslutningen.

koppla

Befintligt konto

Om du vill ansluta ett befintligt konto väljer du GreenPlum konto som du vill ansluta till och välj Next i det övre högra hörnet för att fortsätta.

befintlig

Nästa steg

Genom att följa den här självstudiekursen har du upprättat en anslutning till GreenPlum konto. Du kan nu fortsätta med nästa självstudiekurs och konfigurera ett dataflöde för att hämta data till Platform.

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089