MySQL-koppling

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, etikettera och förbättra inkommande data med Platform tjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Experience Platform har stöd för inmatning av data från en tredjepartsdatabas. Platform kan ansluta till olika typer av databaser, till exempel relational, NoSQL eller data warehouse. Stöd för databasleverantörer är bland annat MySQL.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Se IP-adress tillåtelselista sida för mer information.

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter MySQL till Platform med API:er eller användargränssnittet:

Anslut MySQL till Platform använda API:er

Anslut MySQL till Platform med användargränssnittet

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089