Adobe Analytics källanslutning för klassificeringsdata

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, etikettera och förbättra inkommande data med Platform tjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Experience Platform har stöd för inmatning av Analytics-klassificeringsdata i Adobe Experience Platform.

Tack vare klassificeringar kan variabeldata i Analytics kategoriseras och visas på olika sätt när rapporter genereras. Data Connector för Analytics-klassificeringar kräver att dina data har migrerats till den nya Classifications Adobe Analytics infrastruktur före användning. Kontakta Adobe-kontoteamet om du vill bekräfta migreringsstatusen för dina data.

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter Analytics-klassificeringar till plattformen med användargränssnittet:

Ansluta analysklassificeringar till plattformen med användargränssnittet

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089