Anslutning för lokal filöverföring

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor och lokala system samtidigt som du kan strukturera, märka och förbättra inkommande data med Platform tjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Experience Platform har stöd för inmatning av data från det lokala systemet, vilket gör att du kan överföra lokala filer till Experience Platform via källanslutningar.

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter det lokala systemet till plattformen med användargränssnittet:

Anslut lokal filöverföring Platform med användargränssnittet

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089