Google Ads källa

WARNING
The Google Ads källan är inte tillgänglig för tillfället. Adobe arbetar med att lösa problem med den här källan.
NOTE
The Google Ads källan är i betaversion. Se Översikt över källor om du vill ha mer information om hur du använder beta-märkta anslutningar.

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, etikettera och förbättra inkommande data med Platform tjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Experience Platform ger stöd för inmatning av data från ett annonssystem från tredje part. Stöd för annonsleverantörer innefattar Google Ads.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Se IP-adress tillåtelselista sida för mer information.

Anslut Google Ads till plattform

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter Google Ads till Plattform med API:er eller användargränssnittet:

Använda API:er

Använda gränssnittet

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089