Översikt över användargränssnittet för åtkomstkontroll

Med åtkomstkontrollen i Adobe Experience Platform kan du hantera roller och behörigheter för olika Platform genom att använda Adobe Admin Console. Det här dokumentet är en guide till navigering i Admin Console för att hantera åtkomstkontroll för Platform. För en översikt över åtkomstkontroll på hög nivå i Experience Platform, se åtkomstkontroll - översikt.

Följande uppgifter ingår:

Upprepa stegen ovan om du vill fortsätta lägga till användare efter behov. Nu när du har lärt dig att styra åtkomsten till Platform via Admin Console, se avsnittet Bilaga i åtkomstkontroll - översikt för att lära sig mer om varje enskild behörighet och Platform funktioner som de ger tillgång till.

recommendation-more-help
631fcab2-5cb1-46ef-ba66-fe098ac723e0