Hantera användare för en produktprofil

Om du vill tilldela eller ta bort användare från en produktprofil öppnar du profilens informationssida och går till Users -fliken. Välj Add User.

Sidan med information om produktprofiler visar de användare som visas i Users -fliken.

The Add User visas. Med hjälp av sökfältet kan du söka efter användare för att lägga till antingen efter namn eller via e-post. När du skriver visas matchande användare i ett fönster under textrutan som fylls i automatiskt.

NOTE
Om en användare inte visas i fönstret Komplettera automatiskt anger du den fullständiga e-postadressen i sökfältet. En inbjudan skickas till e-postmeddelandet med instruktioner om hur du konfigurerar ett Adobe ID-konto.

När du har valt en användare väljer du Save för att lägga till dem i produktprofilen.

Lägg till användare på sidan med produktprofiler och markera användarinformation.

Följande video är tänkt att ge stöd för din förståelse för att hantera administratörer för en produktprofil.

Nästa steg

Nu när du har lärt dig hur du styr åtkomsten till plattformsfunktioner via Admin Console, se avsnittet Bilaga i dialogrutan åtkomstkontroll - översikt för att lära sig mer om de enskilda behörigheterna och de plattformsfunktioner de ger åtkomst till.

recommendation-more-help
631fcab2-5cb1-46ef-ba66-fe098ac723e0