Destinations översikt overview

Översiktsbanderoll för destinationer.

Destinations är färdiga integreringar med målplattformar som möjliggör smidig aktivering av data från Adobe Experience Platform. Ni kan använda destinationer för att aktivera kända och okända data för flerkanalskampanjer, e-postkampanjer, riktad reklam och många andra användningsfall.

recs-overview-body-1
recs-overview-body-2
recs-overview-body-3
recs-overview-body-4
recs-overview-body-5
recs-overview-body-6

Destinationer och källor destinations-and-sources

En av de viktigaste funktionerna i Platform är att inhämta era egna data och aktivera dem för era affärsbehov. Använd källor att importera data till plattformen och destinationer för att exportera data från plattformen.

Destinationssteg steps

 • Välj bland en självbetjäningskatalog av alla destinationer som är tillgängliga i Platform.
 • Använd destinationer för att skicka målgrupper eller datauppsättningar till automatiserade marknadsföringsplattformar, digitala annonsnätverk med mera.
 • Schemalägg dataexport till dina önskade destinationer vid regelbundna tidpunkter.

Kontroller controls

Kontrollerna i målarbetsyta kan du:

 • Bläddra i katalogen med destinationsplattformar där du kan aktivera dina data;
 • Skapa, redigera, aktivera och inaktivera dataflöden till destinationerna i katalogen,
 • Skapa ett konto på en lagringsplats eller länkplattform till kontot på målplattformen.
 • Välj vilka målgrupper eller datamängder som ska aktiveras för destinationer,
 • Välj vilken XDM-fält (Experience Data Model) exportera när målgrupper aktiveras till vissa destinationer, som e-postmarknadsföringsmål, CRM-plattformar, molnlagringsplatser med mera.
 • Aktivera olika typer av profiler och målgrupper för destinationer - personer, konton och potentiella kunder.

Måltyper och -kategorier types-and-categories

Med Experience Platform kan ni aktivera data till olika typer av destinationer för att tillgodose era användningsbehov. Målen kan vara allt från API-baserade integreringar till integreringar med mottagningssystem för filer, sökmål för profiler och mycket annat. Mer information om alla tillgängliga destinationer finns i måltyper och kategorier - översikt.

Destinationer byggda av Adobe och partnerbyggda adobe-and-partner-built-destinations

Vissa av anslutningarna i Experience Platform destinationskatalog byggs och underhålls av Adobe, medan andra byggs och underhålls av partnerföretag som använder Destination SDK. En anteckning högst upp på dokumentationssidan för varje partnerbyggd koppling anropar om ett mål skapas och underhålls av partnern. Till exempel Amazon S3-anslutning skapas av Adobe, medan TikTok Connector skapas och underhålls av TikTok team.

För partnerskapade och underhållna anslutningar innebär detta att problem med kopplingen kan behöva lösas av partnerteamet (kontaktmetoden finns i anteckningen på dokumentationssidan). Om du har problem med kontakter som utvecklats och underhålls av Adobe kontaktar du Adobe eller kundtjänst.

Destinationer och åtkomstkontroller access-controls

Målfunktionerna i Platform fungerar med Adobe Experience Platform åtkomstkontrollsbehörigheter. Beroende på din användares behörighetsnivå kan du visa, hantera och aktivera mål. Information om de enskilda behörigheterna finns på åtkomstkontroll i Adobe Experience Platform och rulla ned till tabellen längst ned på sidan.

Följande tabell visar vilka behörigheter och behörighetskombinationer som krävs för att utföra vissa åtgärder på mål.

Behörighetsnivå
Beskrivning
View Destinations
För att få åtkomst till fliken Destinationer i användargränssnittet i Experience Platform måste du ha View Destinations behörighet för åtkomstkontroll.
View Destinations, Manage Destinations
Om du vill ansluta till mål behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll.
View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments
Aktivera målgrupper till destinationer och aktivera mappningssteg i arbetsflödet behöver du View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll.
View Destinations, Activate Segments without Mapping, View Profiles och View Segments
Lägga till eller ta bort målgrupper från befintliga dataflöden utan att ha tillgång till mappningssteg i arbetsflödet behöver du View Destinations, Activate Segments without Mapping, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll.
View Destinations, Manage and Activate Dataset Destinations
Om du vill exportera datauppsättningar till mål behöver du View Destinations och Manage and Activate Dataset Destinations behörigheter för åtkomstkontroll.
View Identity Graph
Exportera identiteter till destinationer behöver du View Identity Graph behörighet för åtkomstkontroll.
Markera det identitetsnamnutrymme som är markerat i arbetsflödet för att aktivera målgrupper till mål. {width="100" modal="regular"}

I diagrammet nedan visas vilka behörigheter du behöver beroende på vilka åtgärder du vill utföra på målen.

Diagram som visar de behörigheter som krävs för att utföra vissa åtgärder på destinationer.

Mer information om åtkomstkontroller finns i Användarhandbok för åtkomstkontroll.

Attributbaserad åtkomstkontroll för mål attribute-based-access

Med attributbaserad åtkomstkontroll i Adobe Experience Platform kan administratörer styra åtkomsten till specifika objekt och/eller funktioner baserat på attribut.

Med attributbaserad åtkomstkontroll kan du tillämpa mappningskonfigurationer på fält som du har behörighet till. Dessutom kan du inte exportera data till ett mål om du inte har tillgång till alla fält i datauppsättningen.

Mer information om hur destinationer fungerar med attributbaserade åtkomstkontroller finns i attributbaserad åtkomstkontroll - översikt.

Destinationsövervakning destinations-monitoring

När du har upprättat en anslutning till ett mål och slutfört aktiveringsarbetsflödet kan du övervaka dataexporten till mottagningssystemet. Läs guide om övervakning av dataflöden till destinationer i användargränssnittet för mer information.

Exempel på sida för övervakning av destinationer.

Du kan också validera om data kommer fram till målet. De flesta måldokumentationssidor i katalogen har en Avsnittet Validera dataexport, vilket visar hur du kan kontrollera på målplattformen att data har hämtats in från Experience Platform. Visa ett exempel på det här avsnittet för Amazon Ads - mål.

Begränsningar för datastyrning när data aktiveras till destinationer data-governance

Datastyrningen används för plattformsdestinationer genom:

 • Marknadsföringsåtgärder som du kan välja i arbetsflödet för att skapa destinationer,
 • Dataanvändningspolicyer som begränsar data som innehåller vissa användningsetiketter från att aktiveras till destinationer med vissa marknadsföringsåtgärder.

Mer information om datastyrning i plattformsdokumentationen finns i Datastyrning i plattformsdokumentation marknadsföringsaktiviteter och lösa överträdelser av datapolicyer.

Mer information om hur du väljer marknadsföringsåtgärder i arbetsflödet för att skapa mål finns på följande sidor för de olika måltyperna i Platform:

Mer information om brott mot datapolicyn i arbetsflödet för målgruppsaktivering finns i Review steg i följande guider:

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6