Översikt över sociala mål social-network-destinations

Översikt overview

Med sociala destinationer kan ni aktivera profiler för era kampanjer för målgruppsanpassning, personalisering och nedtryckning baserat på hashad-e-post.

Sociala destinationer som stöds supported-destinations

Adobe Experience Platform har för närvarande stöd för följande sociala mål:

Anslut till ett nytt socialt mål connect-destination

För att kunna skicka målgrupper till sociala mål för era kampanjer måste Platform först ansluta till målet. Se självstudiekurs om att skapa mål för detaljerad information om hur du konfigurerar ett nytt mål.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6