Oracle Responsys-anslutning

Översikt overview

Responsys är ett e-postmarknadsföringsverktyg för företag för flerkanalskampanjer som erbjuds av Oracle för att personalisera interaktioner över e-post, mobiler, displayannonsering och sociala medier.

Om du vill skicka målgruppsdata till Oracle Responsys måste du först ansluta till målet i Adobe Experience Platform och sedan konfigurera en dataimport från lagringsplatsen till Oracle Responsys.

Målgrupper supported-audiences

I det här avsnittet beskrivs vilka typer av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung
Stöds
Beskrivning
Segmentation Service
Publiker som genererats via Experience Platform segmenteringstjänsten.
Anpassade överföringar
Publikerna importerade till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Profile-based
Du exporterar alla medlemmar i ett segment tillsammans med de önskade schemafälten (t.ex. e-postadress, telefonnummer, efternamn), som du har valt på skärmen Välj profilattribut i arbetsflödet för målaktivering.
Exportfrekvens
Batch
Batchdestinationer exporterar filer till efterföljande plattformar i steg om tre, sex, åtta, tolv eller tjugofyra timmar. Läs mer om gruppfilsbaserade mål.

IP-adress tillåtelselista allow-list

När du konfigurerar e-postmarknadsföringsmål med SFTP-lagring rekommenderar Adobe att du lägger till vissa IP-intervall till tillåtelselista.

Se IP-adressen tillåtelselista för SFTP-mål om du behöver lägga till IP-adresser för Adobe i tillåtelselista.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du behörigheterna View Destinations och Manage Destinations åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontrollsöversikten eller kontakta produktadministratören för att få den behörighet som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekursen för destinationskonfiguration.

Detta mål stöder följande anslutningstyper:

 • SFTP with Password
 • SFTP with SSH Key

Anslutningsparametrar parameters

När konfigurerar för det här målet måste du ange följande information:

 • För SFTP with Password-anslutningar måste du ange:

  • Domain
  • Port
  • Username
  • Password
 • För SFTP with SSH Key-anslutningar måste du ange:

  • Domain
  • Port
  • Username
  • SSH Key
 • Du kan också bifoga den RSA-formaterade offentliga nyckeln för att lägga till kryptering med PGP/GPG till dina exporterade filer under avsnittet Key. Din offentliga nyckel måste skrivas som en Base64-kodad sträng.

 • Name: Välj ett relevant namn för målet.

 • Description: Ange en beskrivning för målet.

 • Folder Path: Ange sökvägen på din lagringsplats där Plattform sparar dina exportdata som CSV-filer.

 • File Format: Välj CSV om du vill exportera CSV-filer till lagringsplatsen.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

Välj Next när du är klar med att ange information för målanslutningen.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT
 • För att aktivera data behöver du behörigheterna View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontrollsöversikten eller kontakta produktadministratören för att få den behörighet som krävs.
 • Om du vill exportera identiteter måste du ha View Identity Graph åtkomstkontrollbehörighet.
  Markera identitetsnamnområdet som är markerat i arbetsflödet för att aktivera målgrupper till mål. {width="100" modal="regular"}

Se Aktivera målgruppsdata för att batchprofilera exportmål för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Målattribut destination-attributes

När du aktiverar målgrupper till det här målet rekommenderar Adobe att du väljer en unik identifierare från ditt unionsschema. Välj den unika identifieraren och eventuella andra XDM-fält som du vill exportera till målet. Mer information finns i Bästa praxis när du aktiverar målgrupper till e-postmarknadsföringsmål.

Exporterade data exported-data

För Oracle Responsys mål skapar Platform en .csv-fil på den lagringsplats som du angav. Mer information om filerna finns i Verifiera målgruppsaktivering i självstudiekursen om målgruppsaktivering.

Konfigurera dataimport till Oracle Responsys import-data-into-responsys

När du har anslutit Platform till ditt SFTP-lagringsutrymme måste du konfigurera dataimporten från din lagringsplats till Oracle Responsys. Mer information om hur du gör detta finns i Importera kontakter eller konton i Oracle Responsys Help Center.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6