Prenumerera på aviseringar om destinationer i sitt sammanhang

Med Adobe Experience Platform kan du prenumerera på händelsebaserade aviseringar om Adobe Experience Platform-aktiviteter. Varningar minskar eller eliminerar behovet av att ringa Observability Insights API för att kontrollera om ett jobb har slutförts, om en viss milstolpe i ett arbetsflöde har nåtts eller om några fel har uppstått.

Du kan prenumerera på varningar när du skapar ett dataflöde för att få varningsmeddelanden om status, om det lyckades eller om det inte gick att köra ditt flöde.

Det här dokumentet innehåller anvisningar om hur du prenumererar på meddelanden om att ta emot aviseringar för dina måldataflöden.

Komma igång

Dokumentet kräver en fungerande förståelse av följande komponenter i Adobe Experience Platform:

  • Destinationer: Förbyggda integrationer med målplattformar som möjliggör smidig aktivering av data från Adobe Experience Platform. Ni kan använda destinationer för att aktivera kända och okända data för flerkanalskampanjer, e-postkampanjer, riktad reklam och många andra användningsfall.
  • Observationer: Observability Insights gör att ni kan övervaka plattformsaktiviteter med hjälp av statistiska värden och händelsemeddelanden.
    • Varningar: När en viss uppsättning villkor för plattformsåtgärder har nåtts (t.ex. ett potentiellt problem när systemet överskrider ett tröskelvärde) kan Platform leverera varningsmeddelanden till alla användare i organisationen som har prenumererat på dem.

Prenumerera på aviseringar i användargränssnittet subscribe-destination-alerts

IMPORTANT
Du måste aktivera snabbmeddelanden om e-post för ditt plattformskonto för att kunna ta emot e-postbaserade varningsmeddelanden för dina dataflöden.

Du kan aktivera varningar för dina dataflöden under Configure new destination steg i målanslutning arbetsflöde.

Användargränssnittsbild som visar målvarningsavsnittet.

Välj de aviseringar du vill prenumerera på och välj sedan Next för att granska och slutföra dataflödet.

Aviseringar som är tillgängliga för måldataflöden beskrivs i tabellen nedan.

  • För direktuppspelningsmål är det bara Activation Skipped Rate Exceeded varning finns tillgänglig.
  • För filbaserade mål är alla aviseringar tillgängliga.
Larm
Beskrivning
Körningsfördröjning för målflöde
Den här varningen meddelar dig när en målflödeskörning tar längre tid än 150 minuter att aktivera en målgrupp.
Körningsfel för målflöde
Den här varningen meddelar dig när ett fel inträffar när en målgrupp aktiveras till ett mål.
Målflödet har körts
Den här varningen meddelar dig när en målgrupp har aktiverats på ett mål.
Start för målflödeskörning
Den här varningen meddelar dig när en målflödeskörning börjar aktivera en målgrupp.
Överhoppad aktiveringshastighet har överskridits
Den här varningen meddelar dig när aktiveringshastigheten har överskridit 1 % av det totala antalet aktiveringar. Identiteter hoppas över under aktivering om de saknar attribut eller har samtyckesöverträdelse.

Få aviseringar receiving-alerts

När måldataflödet körs kan du få aviseringar via användargränssnittet eller via e-post.

Ta emot aviseringar i användargränssnittet receiving-alerts-in-ui

Varningar representeras i användargränssnittet av en meddelandeikon i det övre huvudet i användargränssnittet för plattformen. Välj meddelandeikonen om du vill visa specifika varningsmeddelanden om dina dataflöden.

Användargränssnittsbild som visar meddelandeikonen i Experience Platform

Meddelandepanelen visas med en lista över statusuppdateringar för det dataflöde som du skapade.

Användargränssnittsbild som visar meddelandepanelen

Du kan hålla muspekaren över ett varningsmeddelande för att markera dem som lästa eller välja klockikonen för att ange framtida påminnelser om dataflödets status.

Användargränssnittsbild som visar påminnelsealternativen för meddelanden

Markera varningsmeddelandet om du vill visa specifik information om dataflödet.

Användargränssnittsbild som visar hur du väljer ett meddelande

The Dataflow run details visas. I den övre halvan av skärmen visas en översikt över dataflödet, inklusive information om dess attribut, motsvarande körnings-ID för dataflöde och en sammanfattning av högnivåfel.

Användargränssnittsbild som visar informationssidan för dataflödeskörning.

Den nedre halvan av sidan visar alla Dataflow run errors som uppstod under körningsfasen för dataflödet. Härifrån kan du förhandsgranska feldiagnostik eller använda Data Access API för att hämta feldiagnostik eller det filmanifest som motsvarar ditt dataflöde.

Användargränssnittsbild som visar informationssidan för dataflödeskörning, med en markering i felavsnittet.

Mer information om hur du hanterar dataflödesfel finns i handboken om övervaka destinationsdataflöden i användargränssnittet.

Få aviseringar via e-post receiving-alerts-by-email

Varningar för dataflödena levereras också till dig via e-post. Välj dataflödets namn i e-postbrödtexten om du vill ha mer information om dataflödet.

Skärmbild av ett varningsmeddelande

Liknar gränssnittsvarningen visas Dataflow run overview visas så att du får ett gränssnitt där du kan undersöka eventuella fel som är kopplade till dataflödet.

dataflow-overview

Prenumerera och avsluta abonnemang på aviseringar subscribe-and-unsubscribe

Du kan prenumerera på fler aviseringar eller avbryta prenumerationen på etablerade aviseringar för ett befintligt måldataflöde på målplatserna Browse sida.

Användargränssnittsbild som visar sidan Destinations Browse

Leta reda på målanslutningen som du vill få aviseringar för och välj ellipserna (...) för att se en listruta med alternativ. Nästa, välj Subscribe to alerts om du vill ändra aviseringsinställningarna för måldataflödet.

Användargränssnittsbild som visar målalternativen

Ett popup-fönster visas med en lista över destinationsvarningar. Markera de aviseringar som du vill prenumerera på eller avmarkera aviseringar som du vill avsluta prenumerationen på. När du är klar väljer du Save.

Användargränssnittsbild som visar prenumerationssidan för målaviseringar

Nästa steg next-steps

Det här dokumentet innehåller en stegvis guide om hur du prenumererar på snabbmeddelanden för måldataflöden. Mer information finns i guide för varningsgränssnitt.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6