(Files) Salesforce Marketing Cloud anslutning

Översikt overview

Salesforce Marketing Cloud är en digital marknadsföringssvit som tidigare kallades ExactTarget som gör att ni kan skapa och anpassa resor för besökare och kunder för att personalisera deras upplevelse.

Skicka målgruppsdata till Salesforce Marketing Cloudmåste du först ansluta till målet i Platform, och sedan konfigurera en dataimport från din lagringsplats till Salesforce Marketing Cloud.

Målgrupper supported-audiences

I det här avsnittet beskrivs vilka typer av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung
Stöds
Beskrivning
Segmentation Service
Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar
Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Profile-based
Du exporterar alla medlemmar i ett segment tillsammans med de önskade schemafälten (t.ex. e-postadress, telefonnummer, efternamn), som du har valt på skärmen Välj profilattribut i arbetsflöde för målaktivering.
Exportfrekvens
Batch
Batchdestinationer exporterar filer till efterföljande plattformar i steg om tre, sex, åtta, tolv eller tjugofyra timmar. Läs mer om gruppfilsbaserade mål.

IP-adress tillåtelselista allow-list

När du konfigurerar e-postmarknadsföringsmål med SFTP-lagring rekommenderar Adobe att du lägger till vissa IP-intervall i tillåtelselista.

Se IP-adress tillåtelselista för SFTP-mål om du behöver lägga till IP-adresser för Adobe i tillåtelselista.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Detta mål stöder följande anslutningstyper:

 • SFTP with Password
 • SFTP with SSH Key

Anslutningsparametrar parameters

while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

 • För SFTP with Password anslutningar måste du ange:

  • Domain: IP-adressen eller domännamnet för ditt SFTP-konto;
  • Port: Den port som används av SFTP-lagringsplatsen;
  • Username: Användarnamnet som ska loggas in på din SFTP-lagringsplats;
  • Password: Lösenordet för att logga in på din SFTP-lagringsplats.
 • För SFTP with SSH Key anslutningar måste du ange:

  • Domain: IP-adressen eller domännamnet för ditt SFTP-konto;
  • Port: Den port som används av SFTP-lagringsplatsen;
  • Username: Användarnamnet som ska loggas in på din SFTP-lagringsplats;
  • SSH Key: Den privata SSH-nyckeln som används för att logga in på din SFTP-lagringsplats. Den privata nyckeln måste vara formaterad som en Base64-kodad sträng och får inte vara lösenordsskyddad.
 • Du kan även bifoga den RSA-formaterade offentliga nyckeln för att lägga till kryptering med PGP/GPG till dina exporterade filer under Key -avsnitt. Din offentliga nyckel måste skrivas som en Base64 kodad sträng.

 • Name: Välj ett relevant namn för destinationen.

 • Description: Ange en beskrivning för destinationen.

 • Folder Path: Ange sökvägen till lagringsplatsen där Plattform ska lagra dina exportdata som CSV-filer.

 • File Format: Välj CSV för att exportera CSV-filer till lagringsplatsen.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT

Se Aktivera målgruppsdata för att batchprofilera exportmål för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Målattribut destination-attributes

När du aktiverar målgrupper till det här målet rekommenderar Adobe att du väljer en unik identifierare från din union. Välj den unika identifieraren och eventuella andra XDM-fält som du vill exportera till målet. Mer information finns i bästa praxis när målgrupper aktiveras för e-postmarknadsföringsmål.

Exporterade data exported-data

För Salesforce Marketing Cloud mål, Platform skapar en .csv filen på lagringsplatsen som du angav. Mer information om filerna finns i verifiera målgruppsaktivering i självstudiekursen om målgruppsaktivering.

Ställ in dataimport i Salesforce Marketing Cloud import-data-into-salesforce

Efter anslutning Platform till SFTP måste du konfigurera dataimporten från lagringsplatsen till Salesforce Marketing Cloud. Om du vill lära dig hur du gör detta kan du läsa Importera prenumeranter till Marketing Cloud från en fil i Salesforce Help Center.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6