Översikt över mål för mobilengagemang mobile-destinations

Mål för mobilengagemang supported-destinations

Adobe Experience Platform har för närvarande stöd för följande mål för mobilengagemang:

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6