Audience Manager DIL utökningen aam-dil-extension

Översikt overview

Det här är Adobe Audience Manager Data Integration Library-tillägget (implementering på klientsidan). Obs! Det här tillägget är inte avsett att användas för vidarebefordran av Adobe Analytics-data på serversidan. För SSF använder du Adobe Analytics-tillägget. Viktigt: Från och med version 8.0 är DIL beroende av Experience Cloud ID-tjänst, version 3.3 eller senare. Implementera båda Experience Cloud Fullständig ID-tjänst och DIL Audience Manager funktioner för dataintegrering.

Audience Manager DIL är ett DMP-tillägg (Data Management Platform) i Adobe Experience Platform. Mer information om tilläggsfunktionerna finns i Audience Manager tilläggssida i taggdokumentationen.

Målet är ett taggtillägg. Mer information om hur tillägg fungerar i Platform finns i taggtillägg - översikt.

Audience Manager DIL utökningen

Förutsättningar prerequisites

Det här tillägget är tillgängligt i Destinations för alla kunder som har köpt Platform.

Om du vill använda det här tillägget måste du ha tillgång till taggar i Adobe Experience Platform. Adobe Experience Cloud-kunder får taggar som en inkluderad funktion som ger mervärde. Kontakta din organisations administratör för att få åtkomst till taggar och be dem att ge dig manage_properties behörighet så att du kan installera tillägg.

Installera tillägg install-extension

Så här installerar du Audience Manager DIL-tillägg:

I Plattformsgränssnitt, gå till Destinations > Catalog.

Välj tillägget i katalogen eller använd sökfältet.

Klicka på målet för att markera det och välj sedan Configure i rätt spår. Om Configure kontrollen är nedtonad, du saknar manage_properties behörighet. Se Förutsättningar.

Välj den egenskap i vilken du vill installera tillägget. Du kan också skapa en ny egenskap. En egenskap är en samling regler, dataelement, konfigurerade tillägg, miljöer och bibliotek. Läs om egenskaperna i taggdokumentation.

Arbetsflödet vägleder dig genom stegen för att slutföra installationen.

Mer information om alternativen för tilläggskonfigurationen finns i Audience Manager tilläggssida i taggdokumentationen.

Du kan även installera tillägget direkt i Användargränssnitt för datainsamling. Se guiden lägga till ett nytt tillägg för mer information.

Så här använder du tillägget how-to-use

När du har installerat tillägget kan du börja konfigurera regler. I användargränssnittet för datainsamling kan du ange regler för dina installerade tillägg så att händelsedata skickas till tilläggsmålet endast i vissa situationer. Mer information om hur du ställer in regler för tillägg finns i översikten på regler i taggdokumentationen.

Konfigurera, uppgradera och ta bort tillägg configure-upgrade-delete

Du kan konfigurera, uppgradera och ta bort tillägg i användargränssnittet för datainsamling.

TIP
Om tillägget redan är installerat på en av dina egenskaper visas ändå gränssnittet Install för tillägget. Starta installationsarbetsflödet enligt beskrivningen i Installera tillägg för att konfigurera eller ta bort tillägget.

Om du vill uppgradera tillägget läser du i guiden på sidan uppgraderingsprocess för tillägg i taggdokumentationen.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6