Skicka för granskning av ett produkterat mål som skapats i Destination SDK

Översikt overview

IMPORTANT
 • Processen som beskrivs här krävs endast för partners som skickar producerade (offentliga) destinationer. Om du skapar ett privat mål för eget bruk behöver du inte producera och dela dessa material med Adobe.

 • Adobe standardsvarstid för att granska begäranden om publicering är fem arbetsdagar.

 • Om Adobe-teamet frågar om du vill göra några uppdateringar av dina konfigurationer efter ditt ursprungliga inskick, måste du skicka in en ny begäran om destinationspublicering när du har gjort uppdateringarna.

 • Även efter att målet finns i Experience Platform-katalogen måste du, om du behöver göra några uppdateringar av dina konfigurationer, skicka en ny begäran om målpublicering för att uppdateringarna ska återspeglas i konfigurationerna.

 • Tidslinjen för granskningen och nödvändiga artefakter är desamma för nya destinationer och befintliga destinationer som du uppdaterar.

Innan destinationen kan publiceras till Experience Platform-målkatalogen måste du förse Adobe med viss information om destinationen och testningen du utförde, så att användarna får bästa möjliga upplevelse när de aktiverar data till din plattform.

På den här sidan visas all information du behöver ange när du skickar eller uppdaterar ett mål som du har skapat med Adobe Experience Platform Destination SDK. Om du vill skicka ett mål i Adobe Experience Platform skickar du ett e-postmeddelande till aepdestsdk@adobe.com som innehåller:

 • En beskrivning av de användningsfall som målet löser. Detta är endast nödvändigt om du skickar in en ny målkonfiguration.

 • En beskrivning av anledningen till att du skickat in destinationen. Detta är endast nödvändigt om du uppdaterar en befintlig målkonfiguration.

 • Testa resultaten efter att du har använt API-slutpunkten för testmålet för att utföra ett HTTP-anrop till målet. Dela ett API-anrop till målslutpunkten med Adobe och det API-svar som tas emot från målslutpunkten.

 • Ytterligare krav för filbaserade mål:

  • Dela en begäran och ett svarsexempel efter att du har använt testnings-API:t för att testa ditt filbaserade mål med exempelprofiler.
  • Bifoga en exempelfil som har genererats av ditt mål och exporterats till din lagringsplats.
  • Skicka in någon form av bevis på att du har importerat den exporterade filen från lagringsplatsen till systemet.
 • Bevis på att du har skickat in en destinationspubliceringsbegäran för ditt mål med målpublicerings-API:t.

 • En PR-dokumentation (pull-begäran) som följer instruktionerna som beskrivs i självbetjäningsdokumentationsprocessen.

 • En bildfil som visas som logotyp för målkortet i Experience Platform-katalogen.

Du hittar detaljerad information om varje objekt i avsnitten nedan:

Använd fallbeskrivning use-case-description

Ange en beskrivning av de användningsfall som din destination löser för Experience Platform-kunder. Dina beskrivningar kan likna användningsexempel från befintliga partners:

 • Pinterest: Skapa målgrupper från kundlistor, personer som har besökt din webbplats eller personer som redan har interagerat med ditt innehåll på Pinterest.
 • Yahoo Data X: DataX-API:er är tillgängliga för annonsörer som vill ha en specifik målgruppsgrupp som är inkapslad med e-postadresser i Verizon Media (VMG) kan snabbt skapa en ny målgrupp och skicka den önskade målgruppsgruppen med hjälp av VMG:s API i nära realtid.

Orsak till uppdatering reason-for-update

NOTE
Det här avsnittet behövs bara när du uppdaterar en befintlig konfiguration.

Ge en kort beskrivning av problemet som ditt bidrag löser för det befintliga målet. Ditt tävlingsbidrag kan till exempel uppdatera namnet, beskrivningen och logotypen för ditt mål när du går från betaversion till allmän tillgänglighet. Du kan också åtgärda ett fel som upptäckts i målkonfigurationen.

Testresultat efter användning av testmåls-API testing-api-response

Ange testresultat efter att du har använt testmålets API-slutpunkt för att utföra ett HTTP-anrop till målet. Detta omfattar följande:

 • Den fullständiga API-begäran (huvuden och brödtext) som görs till målslutpunkten med hjälp av testnings-API:t.
 • API-svaret som togs emot från målslutpunkten.

Din begäran och ditt svar kan till exempel se ut som i exemplen nedan:

Begäran

curl --location --request POST 'https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/testing/destinationInstance/3e0ac39c-ef14-4101-9fd9-cf0909814510' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'x-api-key: {API_KEY}' \
--header 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
--header 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
--data-raw '{
  "profiles":[
   {
     "segmentMembership":{
      "ups":{
        "374a9a6c-c719-4cdb-a660-155a2838e6d6":{
         "lastQualificationTime":"2021-05-13T12:16:27.248585Z",
         "status":"realized"
        },
        "896f8776-9498-47b4-b994-51cb3f61c2c5":{
         "lastQualificationTime":"2021-05-13T12:16:27.248605Z",
         "status":"realized"
        }
      }
     },
     "identityMap":{
      "Email":[
        {
         "id":"Email-iIyJc"
        }
      ],
      "IDFA":[
        {
         "id":"IDFA-viPAW"
        }
      ],
      "GAID":[
        {
         "id":"GAID-Bc6LE"
        }
      ],
      "Email_LC_SHA256":[
        {
         "id":"Email_LC_SHA256-gEOdj"
        }
      ]
     },
     "attributes":{
      "key":{
        "value":"string"
      }
     }
   }
  ]
}'

Svar

{
  "results":[
   {
     "aggregationKey":{
      "destinationInstanceId":"string",
      "segmentId":"string",
      "segmentStatus":"realized",
      "identityNamespaces":[
        [
         "email",
         "phone"
        ]
      ]
     },
     "httpCalls":[
      {
        "traceId":"a06fec2d-a886-4219-8975-4e4b7ed26539",
        "request":{
         "body":"{ \"attributes\": [ { \"external_id\": \"external_id-h29Fq\" , \"AdobeExperiencePlatformSegments\": { \"add\": [ \"Nirvana fans\" , \"RHCP fans\"  ], \"remove\": [ ] } , \"key\": \"string\"  } ] }",
         "headers":[
           {
            "Content-Type":"application/json"
           }
         ],
         "method":"POST",
         "uri":"https://api.moviestar.com/users/track"
        },
        "response":{
         "body":"{\"status\": \"success\"}",
         "code":"200",
         "headers":[
           {
            "Connection":"keep-alive"
           },
           {
            "Content-Type":"application/json"
           },
           {
            "Server":"nginx"
           },
           {
            "Vary":"Origin,Accept-Encoding"
           },
           {
            "transfer-encoding":"chunked"
           }
         ]
        }
      }
     ]
   }
  ],
  "inputProfiles":[
   {
     "segmentMembership":{
      "ups":{
        "03fb9938-8537-4b4c-87f9-9c4d413a0ee5":{
         "lastQualificationTime":"2021-06-17T12:25:12.872039Z",
         "status":"realized"
        },
        "27e05542-d6a3-46c7-9c8e-d59d50229530":{
         "lastQualificationTime":"2021-06-17T12:25:12.872042Z",
         "status":"realized"
        }
      }
     },
     "personalEmail":{
      "address":"john.smith@abc.com"
     },
     "identityMap":{
      "Email":[
        {
         "id":"Email-iIyJc"
        }
      ],
      "IDFA":[
        {
         "id":"IDFA-viPAW"
        }
      ],
      "GAID":[
        {
         "id":"GAID-Bc6LE"
        }
      ],
      "Email_LC_SHA256":[
        {
         "id":"Email_LC_SHA256-gEOdj"
        }
      ]
     },
     "person":{
      "name":{
        "firstName":"string"
      }
     }
   }
  ]
}

Ytterligare krav för filbaserade mål additional-file-based-destination-requirements

För filbaserade mål måste du lägga in ytterligare bevis för att du har konfigurerat destinationen korrekt. Se till att du tar med objekten nedan:

Testa API-svar testing-api-response-file-based

Inkludera en begäran och ett svarsexempel efter att du har använt testnings-API:t för att testa ditt filbaserade mål med exempelprofiler.

Bifoga exporterad fil attach-exported-file

Bifoga en CSV-fil som exporterades till din lagringsplats av det mål som du konfigurerade i ditt e-postmeddelande.

Bevis på godkänt intag proof-of-successful-ingestion

Slutligen måste du tillhandahålla någon form av bevis för att data har importerats till systemet efter att de exporterats till den angivna lagringsplatsen. Ange något av följande:

 • Skärmbilder eller en kort skärmdumpsvideo där du tar filen manuellt från lagringsplatsen och importerar den till datorn.
 • Skärmbilder eller en kort skärmdumpsvideo där användargränssnittet i systemet bekräftar att filnamnet som genererats av Experience Platform har importerats till systemet.
 • Logga rader från ditt system som Adobe kan korrelera med filnamnet eller med data som genereras från Experience Platform.

Bevis på att du har skickat in en begäran om målpublicering destination-publishing-request-proof

När du har testat målet måste du använda målpublicerings-API:t för att skicka målet till Adobe för granskning och publicering.

Ange ID:t för publiceringsbegäran för ditt mål. Mer information om hur du hämtar ID för publiceringsbegäran finns i Hämta målpubliceringsbegäranden.

Måldokumentation PR (pull-begäran) för producerade integreringar documentation-pr

Om du är en oberoende programvaruleverantör (ISV) eller systemintegratör (SI) som skapar en tillverkad integrering måste du använda självbetjäningsdokumentationsprocessen för att skapa en produktdokumentationssida för ditt mål. Som en del av inlämningsprocessen anger du pull-begäran (PR) för destinationsdokumentationen.

Målkatalogen innehåller en logotyp för varje destinationskort. I e-postmeddelandet med ditt tävlingsbidrag inkluderar du en bild med logotypen för destinationen.

Bildkraven är:

 • Format: SVG
 • Storlek: mindre än 2 MB

Ladda ned exempelmejl download-sample-email

Hämta ett exempelmeddelande med all information som du behöver ange för Adobe.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6