API-översikt för testning av direktuppspelningsmål

Som en del av Destinationen SDK har Adobe utvecklarverktyg som hjälper dig att konfigurera och testa destinationen. På den här sidan beskrivs hur du testar målkonfigurationen. Mer information om hur du skapar en meddelandeomformningsmall finns i Skapa och testa en meddelandeomformningsmall.

Om du vill testa om målet är korrekt konfigurerat och verifiera dataflödenas integritet till det konfigurerade målet använder du måltestningsverktyget. Med det här verktyget kan du testa målkonfigurationen genom att skicka meddelanden till REST API-slutpunkten.

Nedan visas hur testning av ditt mål passar in i arbetsflödet för målkonfiguration i Destinationen SDK:

Bild av var målteststeget passar in i målkonfigurationsarbetsflödet

Måltestningsverktyg - Syfte och krav destination-testing-tool

Använd måttestningsverktyget för att testa målkonfigurationen genom att skicka meddelanden till partnerslutpunkten som du angav i serverkonfigurationen.

Innan du använder verktyget bör du kontrollera att:

Med det här verktyget kan du göra följande när du har konfigurerat målet:

 • Testa om målet är korrekt konfigurerat;
 • Verifiera dataflödenas integritet till det konfigurerade målet.

Så här använder du how-to-use

NOTE
Fullständig API-referensdokumentation finns i API-åtgärder för måltestning.

Du kan anropa API-slutpunkten för måltestning med eller utan att lägga till profiler på begäran.

Om du inte lägger till några profiler i begäran, genererar Adobe dessa internt åt dig och lägger till dem i begäran. Om du vill generera profiler som ska användas i den här begäran, se API-referens för generering av exempelprofiler. Du måste generera profiler baserade på XDM-källschemat, vilket visas i API-referensen. Observera att källschemat är unionsschemat för sandlådan som du använder.

Svaret innehåller resultatet av bearbetningen av målbegäran. Begäran innehåller tre huvudavsnitt:

NOTE
Adobe kan generera flera par med begäran och svar. Om du till exempel skickar 10 profiler till ett mål som har värdet maxUsersPerRequest 7, kommer det att finnas en begäran med 7 profiler och en annan begäran med 3 profiler.

Exempelbegäran med profilparametern i brödtexten

curl --location --request POST 'https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/testing/destinationInstance/3e0ac39c-ef14-4101-9fd9-cf0909814510' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'x-api-key: {API_KEY}' \
--header 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
--header 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
--data-raw '{
  "profiles":[
   {
     "segmentMembership":{
      "ups":{
        "374a9a6c-c719-4cdb-a660-155a2838e6d6":{
         "lastQualificationTime":"2021-05-13T12:16:27.248585Z",
         "status":"realized"
        },
        "896f8776-9498-47b4-b994-51cb3f61c2c5":{
         "lastQualificationTime":"2021-05-13T12:16:27.248605Z",
         "status":"realized"
        }
      }
     },
     "identityMap":{
      "Email":[
        {
         "id":"Email-iIyJc"
        }
      ],
      "IDFA":[
        {
         "id":"IDFA-viPAW"
        }
      ],
      "GAID":[
        {
         "id":"GAID-Bc6LE"
        }
      ],
      "Email_LC_SHA256":[
        {
         "id":"Email_LC_SHA256-gEOdj"
        }
      ]
     },
     "attributes":{
      "key":{
        "value":"string"
      }
     }
   }
  ]
}'

Exempelbegäran utan profilparameter i brödtexten

curl --location --request POST 'https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/testing/destinationInstance/3e0ac39c-ef14-4101-9fd9-cf0909814510' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'x-api-key: {API_KEY}' \
--header 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
--header 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
--data-raw ''

Exempelsvar

Observera att innehållet i parametern results.httpCalls är specifikt för ditt REST API.

{
  "results":[
   {
     "aggregationKey":{
      "destinationInstanceId":"string",
      "segmentId":"string",
      "segmentStatus":"realized",
      "identityNamespaces":[
        [
         "email",
         "phone"
        ]
      ]
     },
     "httpCalls":[
      {
        "traceId":"a06fec2d-a886-4219-8975-4e4b7ed26539",
        "request":{
         "body":"{ \"attributes\": [ { \"external_id\": \"external_id-h29Fq\" , \"AdobeExperiencePlatformSegments\": { \"add\": [ \"Nirvana fans\" , \"RHCP fans\"  ], \"remove\": [ ] } , \"key\": \"string\"  } ] }",
         "headers":[
           {
            "Content-Type":"application/json"
           }
         ],
         "method":"POST",
         "uri":"https://api.moviestar.com/users/track"
        },
        "response":{
         "body":"{\"status\": \"success\"}",
         "code":"200",
         "headers":[
           {
            "Connection":"keep-alive"
           },
           {
            "Content-Type":"application/json"
           },
           {
            "Server":"nginx"
           },
           {
            "Vary":"Origin,Accept-Encoding"
           },
           {
            "transfer-encoding":"chunked"
           }
         ]
        }
      }
     ]
   }
  ],
  "inputProfiles":[
   {
     "segmentMembership":{
      "ups":{
        "03fb9938-8537-4b4c-87f9-9c4d413a0ee5":{
         "lastQualificationTime":"2021-06-17T12:25:12.872039Z",
         "status":"realized"
        },
        "27e05542-d6a3-46c7-9c8e-d59d50229530":{
         "lastQualificationTime":"2021-06-17T12:25:12.872042Z",
         "status":"realized"
        }
      }
     },
     "personalEmail":{
      "address":"john.smith@abc.com"
     },
     "identityMap":{
      "Email":[
        {
         "id":"Email-iIyJc"
        }
      ],
      "IDFA":[
        {
         "id":"IDFA-viPAW"
        }
      ],
      "GAID":[
        {
         "id":"GAID-Bc6LE"
        }
      ],
      "Email_LC_SHA256":[
        {
         "id":"Email_LC_SHA256-gEOdj"
        }
      ]
     },
     "person":{
      "name":{
        "firstName":"string"
      }
     }
   }
  ]
}

Beskrivningar av parametrarna för begäran och svar finns i API-åtgärder för måltestning.

Nästa steg

När du har testat destinationen och bekräftat att den är korrekt konfigurerad kan du använda API:t för målpublicering för att skicka konfigurationen till Adobe för granskning.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6