Översikt över destinationer för personalisering personalization-destinations

Översikt overview

Personaliseringsplattformar samlar in data och insikter från enskilda beteenden. Dessa plattformar kan hjälpa marknadsförare att navigera i anonyma data och leverera erbjudanden eller annonser till potentiella kunder baserat på tidigare aktivitet eller som en del av målgrupper med liknande vanor.

Anpassningsmål som stöds supported-destinations

För närvarande stöder Platform de personaliseringsmål som listas nedan. Information om hur du ansluter till dessa mål finns i de enskilda länkarna:

Anslutningar

Tillägg

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6