Adobe Target-tillägg

Översikt overview

Adobe Target är en Adobe Experience Cloud-lösning som innehåller allt ni behöver för att skräddarsy och personalisera kundernas upplevelse och maximera intäkterna från era webbplatser, mobilsajter, appar, sociala medier och andra digitala kanaler.

Adobe Target är ett personaliseringstillägg i Adobe Experience Platform. Mer information om tilläggsfunktionerna finns på tilläggssidan på Adobe Exchange.

Det här målet är ett taggtillägg. Mer information om hur taggtillägg fungerar i Platform finns i Översikt över taggtillägg.

Adobe Target-tillägg

Förhandskrav prerequisites

Det här tillägget är tillgängligt i katalogen Destinations för alla kunder som har köpt Platform.

Om du vill använda det här tillägget måste du ha tillgång till taggar i Adobe Experience Platform. Adobe Experience Cloud-kunder får taggar som en inkluderad funktion som ger mervärde. Kontakta din organisations administratör för att få åtkomst till taggar och be dem att ge dig behörigheten manage_properties så att du kan installera tillägg.

Installera tillägg install-extension

Så här installerar du Adobe Target-tillägget:

Gå till Destinations > Catalog i Plattformsgränssnittet.

Välj tillägget i katalogen eller använd sökfältet.

Klicka på målet för att markera det och välj sedan Configure i den högra listen. Om kontrollen Configure är nedtonad saknar du behörigheten manage_properties. Se Krav.

Välj taggegenskapen som du vill installera tillägget i. Du kan också skapa en ny egenskap. En egenskap är en samling regler, dataelement, konfigurerade tillägg, miljöer och bibliotek. Läs mer om egenskaper i taggdokumentationen.

Arbetsflödet tar dig till användargränssnittet för datainsamling för att slutföra installationen.

Mer information om alternativen för tilläggskonfigurationen finns på Adobe Target-tilläggssidan i taggdokumentationen.

Du kan också installera tillägget direkt i användargränssnittet för datainsamling. Mer information finns i guiden om att lägga till ett nytt tillägg.

Så här använder du tillägget how-to-use

När du har installerat tillägget kan du börja konfigurera regler. I användargränssnittet för datainsamling kan du ange regler för dina installerade tillägg så att händelsedata skickas till tilläggsmålet endast i vissa situationer. Mer information om hur du konfigurerar regler för dina tillägg finns i översikten över regler i taggdokumentationen.

Konfigurera, uppgradera och ta bort tillägg configure-upgrade-delete

Du kan konfigurera, uppgradera och ta bort tillägg i användargränssnittet för datainsamling.

TIP
Om tillägget redan är installerat på en av dina egenskaper visas ändå Install för tillägget. Stäng av installationsarbetsflödet enligt beskrivningen i Installera tillägg för att konfigurera eller ta bort tillägget.

Information om hur du uppgraderar ditt tillägg finns i handboken om uppgraderingsprocessen för tillägget i taggdokumentationen.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6