Adobe Commerce Connection adobe-commerce

Översikt overview

The Adobe Commerce med målanslutning kan du välja en eller flera Real-Time CDP-målgrupper att aktivera för Adobe Commerce för att leverera en dynamisk personaliserad upplevelse till era kunder. Inom Adobe Commercekan ni sedan välja de Real-Time CDP-målgrupperna för att personalisera unika erbjudanden i kundvagnen, till exempel"Köp 2 och få 1 utan kostnad". Ni kan också visa hjältebanners och ändra produktpriserna genom kampanjerbjudanden som alla är anpassade för Adobe Real-Time CDP målgrupper.

Förutsättningar prerequisites

Den här kontakten är tillgänglig i målkatalogen för kunder som har köpt Real-Time CDP Prime eller Ultimate och Adobe Commerce.

Om du vill använda den här målanslutningen måste du ha åtkomst till:

I Experience Platform skapar du följande:

 • Schema. Schemat som du skapar representerar de data som du tänker importera från Adobe Commerce. Läs mer om hur du skapar ett schema som innehåller handelsspecifika fältgrupper.
 • Datauppsättning. En datauppsättning är en lagrings- och hanteringskonstruktion för en datainsamling. Du skapar den här datauppsättningen från schemat som du skapade ovan.
 • Datastream. ID som gör att data kan flöda från Adobe Experience Platform till andra Adobe DX-produkter. Detta ID måste kopplas till en specifik webbplats i din specifika Adobe Commerce-instans. När du skapar den här dataströmmen anger du XDM-schemat som du skapade ovan.

När du är klar med kraven ansluter du till Commerce mål.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Ansluta till Adobe Commerce mål:

 1. I Plattformsgränssnitt, gå till Destinations > Catalog.
 2. Välj Personalization.
 3. Markera Adobe Commerce-målet och välj sedan Set up.
 4. Följ stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Anslutningsparametrar parameters

while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

 • Name: Fyll i det önskade namnet för det här målet.
 • Description: Ange en beskrivning för destinationen. Du kan till exempel ange vilken kampanj du använder det här målet för. Det här fältet är valfritt.
 • Integration alias: Det här värdet skickas till Experience Platform Web SDK som ett JSON-objektnamn.
 • Datastream ID: Detta avgör vilka datamängder för datainsamling som innehåller de målgrupper som ingår i svaret på sidan. I den nedrullningsbara menyn visas endast datastreams som har målkonfigurationen aktiverad. Se Konfigurera ett datastream för mer information.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper för Commerce mål activate

IMPORTANT
För att aktivera data behöver du View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Läs Aktivera profiler och målgrupper för att profilera mål för begäranden för instruktioner om att aktivera målgrupper för Commerce mål.

Nästa steg i Adobe Commerce

Nu när du har konfigurerat Commerce i Experience Platform måste du installera Audience Activation tillägg i Commerce och konfigurera Commerce Admin för att importera de Real-Time CDP-målgrupper du har skapat. Se Commerce dokumentation om du vill veta mer.

Validera målgruppsaktivering i Commerce exported-data

När du har aktiverat Real-Time CDP-målgrupper för Adobe Commerce kommer du att se vilka målgrupper som är tillgängliga när du går till Administratör sidebar, sedan går du till Customers > Real-Time CDP Audience.

Real-Time CDP Auditions Dashboard

Dataanvändning och styrning data-usage-governance

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, läs Datastyrning - översikt.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6