Skapa en måldokumentationssida med en textredigerare i den lokala miljön local-authoring

Instruktionerna på den här sidan visar hur du använder en textredigerare för att arbeta i din lokala miljö för att skapa dokumentation och skicka en pull-begäran (PR). Innan du går igenom de steg som anges här bör du kontrollera att du läser Dokumentera destinationen i Adobe Experience Platform Destinations.

Anslut till GitHub och konfigurera din lokala redigeringsmiljö set-up-environment

 1. I webbläsaren går du till https://github.com/AdobeDocs/experience-platform.en

 2. Till gaffel databasen klickar du på Gaffel enligt nedan. Detta skapar en kopia av databasen Experience Platform i ditt eget GitHub-konto.

  Dokumentationsarkiv för Adobe

 3. Klona databasen till din lokala dator. Välj Code > HTTPS > Open with GitHub Desktop, vilket visas nedan. Se till att du har GitHub Desktop installerade. Läs mer här: Skapa en lokal klon av databasen i Adobe Contributor-guiden.

  Klona dokumentationsarkivet för Adobe till lokal miljö

 4. I den lokala filstrukturen går du till experience-platform.en/help/destinations/catalog/[...], där [...] är den önskade kategorin för destinationen. Om du till exempel lägger till ett anpassningsmål till Experience Platform väljer du personalization mapp.

Skriv dokumentationssidan för ditt mål author-documentation

 1. Dokumentationssidan är baserad på mall för självbetjäningsmål. Ladda ned målmall. Zippa upp den och extrahera filen yourdestination-template.md till den katalog som nämns i steg 4 ovan. Byt namn på filen YOURDESTINATION.md, där YOURDESTINATION är namnet på destinationen i Adobe Experience Platform. Om ditt företag till exempel heter Moviestar skulle du namnge filen moviestar.md.
 2. Öppna den nya filen i valfri textredigerare. Adobe rekommenderar att du använder Visual Studio Code och installera tillägget Adobe Markdown Authoring. Öppna Visual Studio Code och välj Extensions till vänster på skärmen och sök efter adobe markdown authoring. Markera tillägget och klicka på Install.
  Installera tillägget Adobe Markdown Authoring
 3. Redigera mallen med relevant information om destinationen. Följ instruktionerna i mallen.
 4. För skärmbilder eller bilder som du planerar att lägga till i dokumentationen går du till GitHub/experience-platform.en/help/destinations/assets/catalog/[...], där [...] är den önskade kategorin för destinationen. Om du till exempel lägger till ett anpassningsmål till Experience Platform väljer du personalization mapp. Skapa en ny mapp för destinationen och spara bilderna här. Du måste länka till dem från sidan som du redigerar. Se anvisningar om hur du länkar till bilder.
 5. När du är klar sparar du filen som du arbetar med.

Skicka in din dokumentation för granskning submit-review

TIP
Observera att det inte finns något du kan bryta här. Genom att följa instruktionerna i det här avsnittet föreslår du bara en uppdatering av dokumentationen. Den föreslagna uppdateringen kommer att godkännas eller redigeras av Adobe Experience Platform dokumentationsteam.
 1. I GitHub Desktop skapar du en arbetsgrupp för dina uppdateringar och väljer Publicera gren för att publicera grenen på GitHub.

Ny lokal gren

 1. I GitHub Desktop, bekräfta ditt arbete, vilket visas nedan.

  Genomför lokal

 2. I GitHub Desktop, push ditt arbete till fjärr gren, enligt nedan.

  Gör din implementering

 3. Öppna en pull-begäran (PR) i GitHub-webbgränssnittet för att sammanfoga din arbetsgren med huvudgrenen i Adobe dokumentationsdatabas. Se till att grenen du arbetade med är markerad och väljer Contribute > Öppna pull-begäran.

  Skapa pull-begäran

 4. Kontrollera att bas- och jämförelsegrenarna är korrekta. Lägg till en anteckning till PR, som beskriver uppdateringen och välj Skapa pull-begäran. Då öppnas en PR som sammanfogar arbetsgrenen i din gaffel med huvudgrenen i Adobe-databasen.

  note tip
  TIP
  Lämna Tillåt redigeringar av underhållare kryssrutan markerad så att dokumentationsteamet på Adobe kan göra ändringar i PR.

  Skapa pull-begäran till Adobe-dokumentationsarkivet

 5. Nu visas ett meddelande som uppmanar dig att signera Adobe Contributor License Agreement (CLA). Detta är ett obligatoriskt steg. När du har signerat CLA-avtalet uppdaterar du PR-sidan och skickar pull-begäran.

 6. Du kan bekräfta att pull-begäran har skickats genom att granska Dra in begäranden tabba in https://github.com/AdobeDocs/experience-platform.en.

PR lyckades

 1. Tack! Dokumentationsteamet på Adobe kommer att nå ut i PR om det skulle behövas ändringar och informera dig om när dokumentationen kommer att publiceras.
TIP
Om du vill lägga till bilder och länkar till din dokumentation och om du vill ha andra frågor om Markdown läser du Använda markering i Adobe samarbetsvägledning.
recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6