Översikt över reklamdestinationer advertising-destinations

Översikt overview

Koppla Adobe Experience Platform till annonsplattformar som DSP, SSP och nätverk för att dela kända och pseudonyma målgrupper med dessa plattformar.

När ni ansluter till en annonsdestination skickas era målgrupper som ID:n till målplattformen, där de mappas till ett ID som är känt av målplattformen.

Annonsdestinationer som stöds supported-destinations

För närvarande stöder Experience Platform de reklamdestinationer som anges nedan.

Information om skillnaden mellan anslutningar och tillägg finns i Anslutningar på sidan Måltyper och -kategorier.

Anslutningar

Tillägg

Anslut till ett nytt annonsmål connect-destination

För att kunna skicka målgrupper till reklamdestinationer för era kampanjer måste Platform först ansluta till destinationen. Se självstudiekurs om att skapa mål för detaljerad information om hur du konfigurerar ett nytt mål.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6