Tillägget Awin Advertiser Conversion Tag awin-conversiontag-extension

Översikt overview

Taggen Conversion är deklarationen för JavaScript-objektet AWIN.Tracking.Sale, som görs på bekräftelsesidan för att instruera Mastertag om att en konvertering har ägt rum. Därefter utförs de nödvändiga spårningsförfrågningarna.

Awin Advertiser Conversion Tag är ett reklamtillägg i Adobe Experience Platform. Mer information om tilläggsfunktioner finns på tilläggssidan på Adobe Exchange.

Målet är ett taggtillägg. Mer information om hur taggtillägg fungerar i Platform finns i taggtillägg - översikt.

Tillägget Awin Advertiser ConversionTag i användargränssnittet

Förutsättningar prerequisites

Det här tillägget är tillgängligt i målkatalogen för alla kunder som har köpt Platform.

Om du vill använda det här tillägget måste du ha tillgång till taggar i Platform. Adobe Experience Cloud-kunder får taggar som en inkluderad funktion som ger mervärde. Kontakta din organisations administratör för att få åtkomst till datainsamlingsfunktioner i användargränssnittet och be dem att ge dig manage_properties behörighet så att du kan installera tillägg.

Installera tillägg install-extension

Så här installerar du Awin Advertiser Conversion Tag tillägg:

I Plattformsgränssnitt, gå till Destinations > Catalog.

Välj tillägget i katalogen eller använd sökfältet.

Klicka på målet för att markera det och välj sedan Configure i rätt spår. Om Configure kontrollen är nedtonad, du saknar manage_properties behörighet. Se Förutsättningar.

Välj taggegenskapen som du vill installera tillägget i. Du kan också skapa en ny egenskap. En egenskap är en samling regler, dataelement, konfigurerade tillägg, miljöer och bibliotek. Läs om egenskaperna i taggdokumentation.

Arbetsflödet tar dig till användargränssnittet för datainsamling för att slutföra installationen.

Mer information om alternativ för tilläggskonfiguration och installationssupport finns i Awin Advertiser Conversion Tag page on Adobe Exchange.

Du kan även installera tillägget direkt i Användargränssnitt för datainsamling. Se guiden lägga till ett nytt tillägg för mer information.

Så här använder du tillägget how-to-use

När du har installerat tillägget kan du börja konfigurera regler. I användargränssnittet för datainsamling kan du ange regler för dina installerade tillägg så att händelsedata skickas till tilläggsmålet endast i vissa situationer. Mer information om hur du ställer in regler för tillägg finns i översikten på regler i taggdokumentationen.

Konfigurera, uppgradera och ta bort tillägg configure-upgrade-delete

Du kan konfigurera, uppgradera och ta bort tillägg i användargränssnittet för datainsamling.

TIP
Om tillägget redan är installerat på en av dina egenskaper visas ändå gränssnittet Install för tillägget. Starta installationsarbetsflödet enligt beskrivningen i Installera tillägg för att konfigurera eller ta bort tillägget.

Om du vill uppgradera tillägget läser du i guiden på sidan uppgraderingsprocess för tillägg i taggdokumentationen.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6