Marketo Measure Ultimate Destination mmu-destination

Översikt overview

Marketo Measure (tidigare Bizible) ger marknadsförarna insikt i vilka marknadsföringssatsningar som är mest effektiva när det gäller att öka intäkterna och maximera avkastningen på investeringen för deras företag. Marketo Measure är en marknadsföringsattribueringslösning som automatiskt håller reda på och rapporterar om kanalernas prestanda, vilket ger er insyn i vilka kanaler som ökar kundengagemanget och gör att ni kan optimera era era marknadsföringsutgifter i enlighet med detta.

Målet möjliggör dataflöden mellan företag (B2B) från Adobe Experience Platform till Marketo Measure. Kortet är endast tillgängligt för Marketo Measure Ultimate-kunder.

Användningsfall use-cases

För att du bättre ska förstå hur och när du ska använda Marketo Measure-destinationen finns exempel på användningsområden som Adobe Experience Platform-kunder kan lösa genom att använda den här destinationen. Den här integreringen:

  • Uppfyller kraven på komplexa data- och resultatrapporter för stora företag.
  • Möjliggör B2B-attribueringsrapportering med flera CRM- och marknadsföringssystem.
  • Gör det enkelt att lägga in kontaktpunktsdata från tredje part offline.

Förhandskrav prerequisites

Observera följande krav för Marketo Measure-destinationen:

  • Mappning av sandlådor i Experience Platform ska slutföras av administratören på inställningssidan för Marketo Measure. Utan sandlådemappning kan du inte slutföra arbetsflödet för att ansluta till målet och spara och aktivera data.
  • Endast datauppsättningar av B2B XDM-klasser kan exporteras (se t.ex. XDM Business Account och XDM Business Opportunity-klasserna). Du kan inte hämta flera datauppsättningar av samma B2B XDM-klass för en viss datakälla.
  • Varje datauppsättning kan bara inkluderas i ett dataflöde till Marketo Measure-målet.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Dataset export
Du exporterar rådatamängder som inte är grupperade eller strukturerade efter målgruppsintressen eller kvalifikationer. Läs mer om datauppsättningsexporter.
Exportfrekvens
Batch
Detta batchmål exporterar filer till Marketo Measure-plattformen varannan timme. Läs mer om schemaläggning av datauppsättningsexporter.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du behörigheterna View Destinations och Manage and Activate Dataset Destinations åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontrollsöversikten eller kontakta produktadministratören för att få den behörighet som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekursen för destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som visas i avsnittet nedan.

Fyll i målinformation destination-details

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.

  • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
  • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.

Arbetsflödet Anslut till mål för Marketo Measure-målet.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

Välj Next när du är klar med att ange information för målanslutningen.

Exportera datauppsättningar till det här målet export-datasets

IMPORTANT
För att kunna aktivera data behöver du behörigheterna View Destinations och Manage and Activate Dataset Destinations åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontrollsöversikten eller kontakta produktadministratören för att få den behörighet som krävs.

Läs självstudiekursen Exportera datauppsättningar om du vill ha omfattande instruktioner om hur du exporterar datauppsättningar till det här målet.

Validera dataexport exported-data

Om du vill validera en lyckad datauppsättningsexport kan du kontrollera att datauppsättningen har gått igenom till datalagret Snowflake.

Dataanvändning och styrning data-usage-governance

Alla Adobe Experience Platform-mål är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Mer information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning finns i Översikt över datastyrning.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6