Övervaka dataflöden

Destinations kan ni aktivera data från Adobe Experience Platform för ett oändligt antal externa partner.

Dataflöden är en representation av datajobb som flyttar data över Platform. Dessa dataflöden är konfigurerade för olika tjänster, vilket hjälper dig att flytta data från källanslutningar till måldatauppsättningar, där de sedan används av Identity Service ochReal-Time Customer Profile innan de aktiveras till destinationer.

Läs mer om övervakning av dataflöden för destinationer i Övervaka dataflöden för mål i användargränssnittet självstudiekurs.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6