[Beta]{class="badge informative"}

Använd den senaste kvalificeringstiden för XDM-attributet i det nya betmolnlagringsmålet last-qualification-time

IMPORTANT
Den här sidan beskriver funktioner som finns i betaversionen. Funktionen och dokumentationen kan komma att ändras. Kontakta din Adobe-representant eller kundtjänst om du vill ha tillgång till betaprogrammet.

Förhandskrav prerequisites

Om du vill använda den senaste kvalificeringstiden (lastQualificationTime) för XDM-attribut måste du exportera data till ett av de sex molnlagringsmålen som listas nedan:

Så här använder du XDM-attributet för senaste kvalificeringstid how-to-use

Om du använder någon av de sex molnlagringsanslutningarna som anges ovan kan du använda det senaste XDM-attributet för kvalificeringstid i mappningssteget i aktiveringsarbetsflödet för att skapa en kolumn i den exporterade filen med den senaste tidsstämpeln för när en profil är kvalificerad för ett segment. Detta kan hjälpa er med vissa mätnings- eller analysexempel och ge er en bättre uppfattning om när ni ska aktivera vissa målgrupper.

Observera att om du vill lägga till lastQualificationTime i din filexport måste du för närvarande infoga värdet xdm: segmentMembership.ups.seg_id.lastQualificationTime manuellt i källfältet, vilket visas nedan. Du kan också redigera målfältet till lastQualificationTime eller något annat värde som du vill namnge den här kolumnen. Observera att eftersom det här är en betafunktion kan syntaxen för värdet xdm: segmentMembership.ups.seg_id.lastQualificationTime ändras i framtiden.

Skärminspelning som visar den senaste kvalificeringstiden för XDM-attribut klistra in i mappningssteget

Mer information more-information

Mer information om hur du aktiverar data till filbaserade mål, inklusive alla steg i arbetsflödet och nödvändiga behörigheter, finns i självstudiekursen Aktivera filbaserade mål.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6