HubSpot anslutning

HubSpot är en CRM-plattform med all programvara, alla integreringar och resurser ni behöver för att koppla samman marknadsföring, försäljning, innehållshantering och kundservice. Ni kan koppla samman data, team och kunder på en och samma CRM-plattform.

Detta Adobe Experience Platform mål utnyttjar HubSpot Kontakt-API, för att uppdatera kontakter i HubSpot från en befintlig Experience Platform-publik efter aktiveringen.

Instruktioner för hur du autentiserar HubSpot -instansen är längre ned, i Autentisera till mål -avsnitt.

Användningsfall use-cases

För att du bättre ska förstå hur och när du ska använda HubSpot mål, här är ett exempel på användning som Adobe Experience Platform-kunder kan lösa genom att använda den här destinationen.

HubSpot kontakter lagrar information om de personer som interagerar med ert företag. Ditt team använder de kontakter som finns i HubSpot för att bygga målgrupper i Experience Platform. När dessa målgrupper har skickats till HubSpot, uppdateras deras information och varje kontakt tilldelas en egenskap med ett värde som målgruppsnamn som anger vilken målgrupp kontakten tillhör.

Förutsättningar prerequisites

I avsnitten nedan finns information om alla krav som du måste ställa in i Experience Platform och HubSpot och för information som du måste samla in innan du arbetar med HubSpot mål.

Förutsättningar för Experience Platform prerequisites-in-experience-platform

Innan du aktiverar data för HubSpot mål, du måste ha schema, a datauppsättningoch målgrupper som Experience Platform.

Se Experience Platform dokumentation för Schemafältgrupp för målgruppsmedlemskapsdetaljer om ni behöver vägledning om målgruppsstatus.

Krav för HubSpot mål prerequisites-destination

Observera följande krav för att kunna exportera data från Platform till HubSpot konto:

Du måste ha en HubSpot konto prerequisites-account

För att kunna exportera data från Platform till Hubspot konto du behöver ha HubSpot konto. Om du inte redan har en går du till Konfigurera ditt HubSpot-konto och följ anvisningarna för att registrera och skapa ditt konto.

Samla HubSpot åtkomsttoken för privat app gather-credentials

Du behöver dina HubSpot Access token för att HubSpot mål för att göra API-anrop via HubSpot privat app i din HubSpot konto. The Access token fungerar som Bearer token när du autentisera målet.

Om du inte har någon privat app följer du dokumentationen till Skapa en privat app i HubSpot.

IMPORTANT
Det privata programmet bör tilldelas följande omfång:
crm.objects.contacts.write, crm.objects.contacts.read
crm.schemas.contacts.write, crm.schemas.contacts.read
Autentiseringsuppgifter
Beskrivning
Exempel
Bearer token
The Access token på HubSpot privat app.
För att få HubSpot Access token följer HubSpot dokumentation till göra API-anrop med appens åtkomsttoken.
pat-na1-11223344-abcde-12345-9876-1234a1b23456

Guardrails guardrails

HubSpot privata appar är beroende av Hastighetsgränser. Antalet samtal som din privata app kan ringa baseras på din HubSpot kontoprenumeration och om du har köpt API-tillägget. Se även Andra begränsningar.

Identiteter som stöds supported-identities

HubSpot har stöd för uppdatering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Målidentitet
Exempel
Beskrivning
Överväganden
email
test@test.com
Kontaktens e-postadress.
Obligatoriskt

Målgrupper supported-audiences

I det här avsnittet beskrivs alla målgrupper som du kan exportera till det här målet.

Detta mål stöder aktivering av alla målgrupper som genererats via Experience Platform Segmenteringstjänst.

Detta mål stöder även aktivering av målgrupperna som beskrivs i tabellen nedan.

Målgruppstyp
Beskrivning
Anpassade överföringar
Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Profile-based
 • Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp tillsammans med de önskade schemafälten (t.ex. e-postadress, telefonnummer, efternamn), enligt fältmappningen.
 • Dessutom skapas en ny egenskap i HubSpot med målgruppsnamnet och dess värde med motsvarande målgruppsstatus från Platform, för var och en av de valda målgrupperna.
Exportfrekvens
Streaming
 • Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Inom Destinations > Catalog sök efter HubSpot. Du kan även hitta den under CRM kategori.

Autentisera till mål authenticate

Fyll i de obligatoriska fälten nedan. Se Samla HubSpot åtkomsttoken för privat app för vägledning.

 • Bearer token: Åtkomsttoken för HubSpot privat app.

Om du vill autentisera mot målet väljer du Connect to destination.
Skärmbild av användargränssnittet för plattformen som visar hur man autentiserar.

Om den angivna informationen är giltig visas en Connected status med en grön bockmarkering. Du kan sedan gå vidare till nästa steg.

Fyll i målinformation destination-details

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.
Skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar målinformationen.

 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT
För att aktivera data behöver du View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Läs Aktivera profiler och målgrupper för att strömma målgruppernas exportdestinationer för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Mappa attribut och identiteter map

Så här skickar du målgruppsdata från Adobe Experience Platform till HubSpot mål måste du gå igenom fältmappningssteget. Mappningen består av att skapa en länk mellan XDM-schemafälten (Experience Data Model) i ditt plattformskonto och motsvarande motsvarigheter från målmålet.

Mappa XDM-fälten korrekt till HubSpot målfält, följ stegen nedan:

Mappa Email identity

The Email Identitet är en obligatorisk mappning för det här målet. Följ stegen nedan för att mappa den:

 1. I Mapping steg, välja Add new mapping. Nu kan du se en ny mappningsrad på skärmen.
  Skärmbild för plattformsgränssnitt med knappen Lägg till ny mappning markerad.
 2. I Select source field väljer du Select identity namespace och välj en identitet.
  Skärmbild för plattformsgränssnitt som väljer e-post som ett källattribut att mappa som identitet.
 3. I Select target field väljer du Select attributes och markera email.
  Skärmbild för plattformsgränssnitt som väljer e-post som ett målattribut att mappa som identitet.
Källfält
Målfält
Obligatoriskt
IdentityMap: Email
Identity: email
Ja

Ett exempel med identitetsmappning visas nedan:
Exempel på skärmavbild för plattformsgränssnitt med mappning av e-postidentitet.

Mappning valfri attributes

Lägga till andra attribut som du vill uppdatera mellan XDM-profilschemat och HubSpot upprepa stegen nedan:

 1. I Mapping steg, välja Add new mapping. Nu kan du se en ny mappningsrad på skärmen.
  Skärmbild för plattformsgränssnitt med knappen Lägg till ny mappning markerad.
 2. I Select source field väljer du Select attributes och välj XDM-attributet.
  Skärmbild för plattformsgränssnitt där förnamn väljs som källattribut.
 3. I Select target field fönster, välja Select attributes och välj i listan över attribut som automatiskt fylls i från HubSpot konto. Målet använder HubSpot Egenskaper API för att hämta den här informationen. Båda HubSpot standardegenskaper och anpassade egenskaper hämtas för markering som målfält.
  Skärmbild för plattformsgränssnitt där förnamn väljs som målattribut.

Några tillgängliga mappningar mellan XDM-profilschemat och Hubspot visas nedan:

Källfält
Målfält
xdm: person.name.firstName
Attribute: firstname
xdm: person.name.lastName
Attribute: lastname
xdm: workAddress.street1
Attribute: address
xdm: workAddress.city
Attribute: city
xdm: workAddress.country
Attribute: country

Ett exempel som använder dessa attributmappningar visas nedan:
Skärmbild för plattformsgränssnitt med attributmappningar.

När du är klar med mappningarna för målanslutningen väljer du Next.

Validera dataexport exported-data

Följ stegen nedan för att verifiera att du har konfigurerat målet korrekt:

 1. Logga in på HubSpot webbplatsen och sedan navigera till Contacts sida för att kontrollera målgruppsstatus. Den här listan kan konfigureras för att visa kolumner för anpassade egenskaper som har skapats med målgruppens namn och deras värde är målgruppsstatus.
  HubSpot UI, skärmbild som visar sidan Kontakter med kolumnrubriker som visar målgruppsnamnet och cellernas målgruppsstatus

 2. Du kan även gå ned i en individ Person och navigera till egenskaperna som visar målgruppsnamnet och målgruppsstatus.
  HubSpot-användargränssnittet visar kontaktsidan med anpassade egenskaper som visar målgruppsnamnet och målgruppsstatus.

Dataanvändning och styrning data-usage-governance

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, se Datastyrning - översikt.

Ytterligare resurser additional-resources

Ytterligare användbar information från HubSpot dokumentationen nedan:

Changelog

I det här avsnittet beskrivs funktionaliteten och viktiga dokumentationsuppdateringar för den här målanslutningen.

Visa ändringslogg
table 0-row-3 1-row-3 layout-auto
Releasamånad Uppdateringstyp Beskrivning
September 2023 Inledande version Ursprunglig målversion och dokumentationspublicering.
recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6