Skapa målgrupper

Lär dig skapa målgrupper i Adobe Experience Platform. Bygg målgruppsregler och tillämpa dem på era kundprofiler i realtid för att skapa målgrupper som stärker kundupplevelserna. Detaljerad produktdokumentation finns i Skapa ett segment i användargränssnittet och skapa ett segment med API.

NOTE
Segments har bytt namn till Audiences i plattformsgränssnittet. Välj Create audience > Build rule för att ange den regelbyggare som finns i videon.
recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763