Märka analysdata för sekretessförfrågningar

Lär dig hur du lägger till dataintegritetsetiketter i analysvariabler, inklusive en beskrivning av vad varje etiketttyp betyder och när de ska användas. Mer information finns på Privacy Service - dokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763