Konfigurera ett mål för datauppsättningsexport i Experience Platform

Läs mer om konfiguration, arbetsflöde och användningsexempel för att exportera datauppsättningar från Adobe Experience Platform till en molnlagringsplats med en målanslutning. Mer information finns på dokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763