Framtiden för datahantering och den föränderliga miljön

När marknadskrafterna förändrar vårt digitala landskap måste företagen anpassa sig till en ny verklighet när det gäller datastyrning, identitetsupplösning och hur de engagerar potentiella kunder och pseudonyma besökare med meningsfullt innehåll. Det finns därför många olika vägar att utnyttja varaktiga identifierare i externa system för att uppnå skalbarhet. I det här webbinariet får du se hur Adobe och 451 Research tänker på framtiden för teknik och data för att ta itu med den nya marknadsföringsmiljön och börja förbereda ert företag för den framtida datahanteringen.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763