Klassificera data med etiketter

Lär dig hur du använder etiketter i dina scheman och datauppsättningar. Med etiketter för dataanvändning kan ni tagga och klassificera data för att återspegla företagets policyer, avtalsförpliktelser, regelkrav och regionala bestämmelser i Adobe Experience Platform. Den här möjligheten är avgörande för att kunna särskilja kända och okända data om era kunder och tillämpa lämpliga kontroller på dataanvändningen baserade på typen av data. Detaljerad produktdokumentation finns på hantera dataanvändningsetiketter i användargränssnittet och hantera dataanvändningsetiketter med API

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763