Skapa scheman för B2B

Lär dig hur du skapar scheman för dina affärsdata med Real-time Customer Data Platform, B2B Edition. Lär dig mer om affärsklasser, fältgrupper och identitetsnamnutrymmen och hur du automatiskt skapar dem i ditt konto med verktyget Postman. Mer information finns i schemadokumentationen.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763