Tvinga samtycke

Lär dig hur du skapar profiler för att genomdriva kundens medgivandepreferenser. Mer information finns i dokumentationen.

IMPORTANT
Medgivandefunktioner i Adobe Experience Platform är för närvarande bara tillgängliga för kunder som har skölden för hälso- och sjukvård eller skölden för skydd av privatlivet och säkerhet.
recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763