Översikt över identitets- och identitetsdiagram

Läs om de viktigaste funktionerna för identitetsupplösning i Adobe Experience Platform - identitetssamling, identitetsdiagram och API:er. Lär dig hur identitetstjänsten länkar osammanhängande identiteter för att leverera en enhetlig, sammanhängande upplevelse genom att skapa en enhetlig profil. Mer information finns på dokumentation om identitetstjänst.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763