Märk, importera och verifiera identitetsdata

Lär dig att märka datafält som identiteter, mata in identitetsdata och verifiera data i det privata diagrammet för Adobe Experience Platform Identity Service. Mer information finns på dokumentation om identitetstjänst

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763