Lägga till användare och hantera behörigheter

Lär dig hur du lägger till användare och hanterar behörigheter i Adobe Experience Platform-baserade program som Real-time Customer Data Platform och Journey Optimizer. Användare läggs först till i Admin Console och beviljas sedan behörighet i Platform- eller Journey Optimizer-gränssnittet. Mer information finns på Åtkomstkontrolldokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763