[Integrering]{class="badge positive"}

Ingrediera data från Marketo Engage

Lär dig hur du enkelt kan importera data från Marketo Engage till Real-time Customer Data Platform, B2B Edition och Adobe Experience Platform med hjälp av källkopplingen i två arbetsflöden.

Arbetsflöde för mallar

Lär dig konfigurera källkopplingen för Marketo med hjälp av mallarbetsflödet. Det här arbetsflödet genererar automatiskt de resurser som behövs för att hämta in Marketo-data baserat på mallar. Du sparar tid direkt och resurserna kan anpassas efter dina behov.

Standardarbetsflöde

Lär dig hur du konfigurerar källkopplingen för Marketo med standardarbetsflödet. Standardarbetsflödet kräver att scheman och identitetsnamnutrymmen skapas i förväg.

Mer information finns i följande dokumentation:

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763