Ansluta till mål

Innan du kan skicka data till målpartners från Real-Time CDP måste du först skapa en koppling till dessa partners. Den här videon går igenom processen, som vanligtvis utförs av administratörer. Mer information finns på dokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763