Använda JavaScript-biblioteket för sekretess

Lär dig hur du använder JavaScript-biblioteket för sekretess för att samla in kundidentiteter i programmet innan du skickar dem till Privacy Servicen. Lär dig till exempel hur du ställer in taggtillägget i Datainsamling (tidigare Launch). Mer information finns på Privacy Service - dokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763