Lägg till utvecklare och ge behörigheter till API-autentiseringsuppgifter

Lär dig hur du lägger till utvecklare i Adobe Experience Platform-baserade program som Real-time Customer Data Platform och Journey Optimizer. Utvecklare läggs först till i Admin Console. När de har skapat sitt plattformsprojekt i Developer Console tilldelas API-autentiseringsuppgifterna behörigheter i Platform- eller Journey Optimizer-gränssnittet. Mer information finns på Åtkomstkontrolldokumentation.

ADMIN
Endast systemadministratörer kan lägga till utvecklare och tilldela behörigheter till API-autentiseringsuppgifter. Produktadministratörer kan inte slutföra dessa uppgifter.
TIP
Vi rekommenderar att du också lägger till utvecklaren som användare till AEP-Default-All-Users produktprofilen i Admin Console och lägg sedan till dem i samma roll i plattformsgränssnittet som API-autentiseringsuppgifterna. Detta gör att de kan använda gränssnittet vid behov. Se Lägg till användare för mer information.
recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763