Lägg till produktadministratörer

Lär dig hur du lägger till produktadministratörer för Adobe Experience Platform. Produktadministratörer hanterar åtkomstkontroll för plattformsbaserade program som Real-time Customer Data Platform och Journey Optimizer. De kan skapa användare, utvecklare och ytterligare administratörer i Admin Console och sedan bevilja dem (och API-behörigheter) behörigheter i Platform- eller Journey Optimizer-gränssnittet. Mer information finns på Åtkomstkontrolldokumentation.

TIP
Vi rekommenderar att du också lägger till produktadministratören som användare till AEP-Default-All-Users produktprofil i Admin Console och lägg sedan till dem i en roll på behörighetsskärmen i plattformsgränssnittet. Se Lägg till användare för mer information.
recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763