Skapa målgrupper från befintliga målgrupper

Med målgruppsregelbyggaren i Experience Platform kan ni använda befintliga målgrupper som en del av en ny definition av målgruppsregel. I den här videon får du tips om hur du gör det. Mer information finns i Dokumentation för Segment Builder.

NOTE
"Segment" har bytt namn "Målgrupper" i plattformsgränssnittet. Välj Skapa målgrupper > Byggregel för att ange den regelbyggare som finns i den här videon.
recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763