Översikt över verktyget Skapa målgruppsregel

Få en introduktion till Audience rule builder i Experience Platform, inklusive målgruppernas byggstenar, användargränssnittet och några tips om hur ni kommer igång med att skapa målgruppsregler. Mer information finns i Dokumentation för Segment Builder.

NOTE
"Segment" har bytt namn "Målgrupper" i plattformsgränssnittet. Välj Skapa målgrupper > Byggregel för att ange den regelbyggare som finns i den här videon.
recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763