API för frågetjänst

Lär dig hur du skriver och kör frågor, skapar schemafrågor och skapar en frågemall med Adobe Experience Platform Query Service API. Mer information finns på Dokumentation för frågetjänsten.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763