Konfigurationsflöde för segmentmatchning

När ett segment har delats med en datapartner kan du utforska och börja dela data med partners. I den här videon får du hjälp med att konfigurera en Segment Match-instans för en datadelning. Mer information finns i dokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763