Datastyrning för segmentmatchning

Lär dig hur du konfigurerar och använder datastyringskontroller i Real-Time CDP så att du kan begränsa vilka datauppsättningar (och därmed vilka segment som använder dessa datauppsättningar) som kan delas med datapartners. Mer information finns i dokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763